Utrzymanie techniczne 
lokali i obiektów
  

OFERTA

Jednym z zakresów działalności firmy jest obsługa techniczna lokali oraz obiektów o różnej specyfice i wielkości w zakresie serwisu prewencyjnego i reakcyjnego.

UTRZYMANIE TECHNICZNE

W zakresie świadczonych usług awaryjne usuwanie usterek, awarii i wykonywanie drobnych napraw tzw. "złota rączka". Stała prewencja utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń w ramach konserwacji i przeglądów okresowych dostosowanych do przepisów oraz wymagań klientów. 

Schody ruchome w centrum handlowym
Układ naprawa płyt wyłącznik

MONTAŻ INSTALACJI

Wykonujemy instalacje techniczne od projektu po końcową realizację. Realizujemy następujące branże: instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji i klimatyzacji. 

DORADZTWO TECHNICZNE

Pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań technicznych, instalacyjnych, materiałowych przy modernizacjach oraz inwestycjach. Realizacja audytów technicznych stwierdzających stan techniczny instalacji i urządzeń technicznych. 

Opracowanie i przygotowywaniach kontraktów FM oraz budżetów inwestycyjnych.

Nadzory budowlane przy realizacji inwestycji.

Optymalizacja kosztów utrzymania technicznego obiektów i lokali.

Dokumenty tożsamości